+381 21 4720 412
Posedujemo znanja iz širokog kruga pravnih oblasti i u mogućnosti smo da obezbedimo sveobuhvatnu pravnu podršku svojim klijentima.

U svojoj dugogodišnjoj praksi u različitim vremenima, naša kancelarija bila je deo velikih promena u pravnom okruženju i stekla bogato iskustvo u značajnim poslovnim poduhvatima naših klijenata, kao i u rešavanju najsloženijih domaćih i međunarodnih sporova.

Privredno pravo

Naša advokatska kancelarija nudi pravnu podršku tokom životnog ciklusa privrednog društva, od osnivanja preko sastavljanja i praćenja primene opštih akata do restrukturiranja i planiranja prodaje privrednog društva. Vodimo računa o usklađenosti akata privrednog društva sa svim važećim propisima. Spremni smo da ponudimo smernice za rešavanje svakodnevnih pravna pitanja i dilema, da sastavimo neophodnu dokumentaciju i savetujemo o drugim poslovnim pitanjima.

Spajanja i preuzimanja privrednih društava

Naš tim ima veliko iskustvo u oblasti spajanja, preuzimanja i konsolidacije privrednih društava i obučen je za pružanje saveta o zajedničkim ulaganjima, privatizaciji i restrukturiranju privrednih društava. Ponosimo se svojim pristupom pravnom due diligence-u i možemo pomoći klijentu da bezbrižno pregovara o kupovini i prodaji celokupnog poslovanja i imovine privrednog društva i udela u društvu. Takođe, sastavljamo i nadziremo primenu svih transakcionih dokumenata, a pružamo i pravnu podršku po okončanju transakcije.

Pravo konkurencije

Zakon o zaštiti konkurencije predstavlјa važnu oblast naše prakse. Budući da zakonodavac nastoji da uskladi zakonodavstvo u Republici Srbiji sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti prava konkurencije, trudimo se da budemo informisani o razvoju i promeni propisa u Evropskoj uniji, kao u Srbiji kako bismo bili u stanju da odgovorimo na različita pitanja iz ove oblasti sa kojima se susreću naši klijenti i da pružimo pravne savete radi zaštite od odgovornosti. Naši advokati redovno pružaju savete o pitanjima prava konkurencije i zastupaju klijente pred srpskim organom za zaštitu konkurencije. Naše usluge u ovoj oblasti uklјučuju, između ostalog: sastavljanje programa za usklađivanje sa pravom konkurencije, savetovanje o potencijalnim strukturalnim promenama, pribavljanje odobrenja za spajanje privrednih društava, pravni due diligence i zastupanje klijenata u postupku istraživanja konkurentnosti na tržištu i ostalim postupcima iz oblasti prava konkurencije.

Rešavanje sporova 

Arbitraže/Parnice

Advokati u našoj advokatskoj kancelariji bave se širokim spektrom složenih sporova u različitim pravnim oblastima. Smatramo da je svaki spor jedinstven i da zahteva posebno znanje i posebnu pažnju naših stručnjaka u toj oblasti. Često pružamo savete i pomažemo našim klijentima u investicionim i privrednim sporovima, postupcima obezbeđenja i izvršenja, kao i postupcima za priznavanje i izvršenje stranih presuda i arbitražnih odluka. Naše područje stručnosti obuhvata izradu podnesaka, sporazuma o poravnanju i prebijanju i zastupanje pred sudovima svih instanci.

Radno pravo

Naša advokatska kancelarija omogućava poslodavcima da optimizuju svoje odnose sa zaposlenima, istovremeno osiguravajući da se poštuju odredbe Zakona o radu Republike Srbije. Pored toga, imamo veliko iskustvo u vođenju radnih sporova i davanju saveta o svim aspektima radnopravnih parnica, izbegavanja diskriminacije, uzbunjivanja, disciplinskim postupcima i postupcima po žalbi, kao i o pravilnom prekidanju radnog odnosa. Advokati u našem timu mogu detalјno informisati o autorskim pravima, dizajnu i patentima zaposlenih i pomoći u primeni zakonodavstva o zaštiti podataka i privatnosti, što je izuzetno važno u vreme tehnoloških promena.

Poresko pravo

Svojim klijentima pružamo sveobuhvatnu informaciju o njihovim obavezama u svim oblastima poreskog prava, uklјučujući porez fizičkih lica, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, carine i sistem PDV-a. Takođe, naši advokati pružaju savete o direktnom i indirektnom oporezivanju u svim transakcijama i restrukturiranju poslovanja i pružaju podršku pri poreskom planiranju i optimizaciji poreskog opterećenja. Redovno pružamo pomoć u izradi i podnošenju najvažnijih poreskih dokumenata, kontaktiramo sa poreskim organima i predstavlјamo klijente u poreskim postupcima.

Pravo intelektualne svojine i zaštita podataka

U Srbiji je oblast zaštite podataka relativno nova i izuzetno važna. Redovno pratimo novine, pomažemo i savetujemo naše klijente u vezi sa usklađivanjem njihove prakse obrade podataka sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Imamo iskustvo u oblastima prava intelektualne svojine, između ostalog u oblasti autorskog prava, sastavljanja ugovora koji se odnose na prenos prava intelektualne svojine i zastupanja klijenata u sporovima iz ove oblasti.